Wymuszanie zabezpieczeń modelu usługi Power BI

Średni
Data Analyst
Power BI

Wymuszanie zabezpieczeń modelu w usłudze Power BI przy użyciu zabezpieczeń na poziomie wiersza i zabezpieczeń na poziomie obiektu.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • Ograniczanie dostępu do danych modelu usługi Power BI przy użyciu zabezpieczeń na poziomie wiersza.
  • Ograniczanie dostępu do obiektów modelu usługi Power BI za pomocą usługi OLS.
  • Zastosuj dobre rozwiązania programistyczne, aby wymusić zabezpieczenia modelu usługi Power BI.

Wymagania wstępne

  • Doświadczenie w tworzeniu modeli danych usługi Power BI przy użyciu Power BI Desktop.