Eksplorowanie i analizowanie danych za pomocą języka Python

Średni
Analityk danych
Visual Studio Code

Eksploracja i analiza danych jest podstawą nauki o danych. Analitycy danych wymagają umiejętności w językach takich jak Python do eksplorowania, wizualizowania i manipulowania danymi.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Typowe zadania eksploracji i analizy danych.
  • Jak używać pakietów języka Python, takich jak NumPy, Pandas i Matplotlib do analizowania danych.

Wymagania wstępne

  • Znajomość podstawowej matematyki
  • Niektóre środowiska programowania w języku Python