Sprawdź swoją wiedzę

Ukończone

Odpowiedz na następujące pytania, aby sprawdzić zdobyte informacje.

1.

Którego narzędzia należy użyć do czyszczenia danych przed utworzeniem raportów?

2.

Jaka jest jedna z metod tworzenia wizualizacji?

3.

Jaki jest najlepszy sposób importowania danych tabelarycznych z witryny internetowej do usługi Power BI?