Wprowadzenie do tworzenia za pomocą usługi Power BI

Początkujący
Business Analyst
Business User
Functional Consultant
Power BI
Microsoft Power Platform

Dowiedz się, czym jest usługa Power BI, z jakich elementów się składa i jak współdziałają one ze sobą.

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

  • Poznanie sposobu współdziałania usług i aplikacji usługi Power BI.
  • Sprawdzenie, jak usługa Power BI może zwiększyć wydajność firmy.
  • Poznanie sposobów tworzenia atrakcyjnych wizualizacji i raportów.

Wymagania wstępne

Brak