Hostowanie aplikacji internetowej za pomocą usługi Azure App Service

Początkujący
Developer
Solution Architect
Student
Azure
Azure App Service
Azure Portal

Usługa Azure App Service umożliwia tworzenie i hostowanie aplikacji internetowych w wybranym języku programowania bez zarządzania infrastrukturą. Dowiedz się, jak utworzyć witrynę internetową za pośrednictwem platformy hostowanych aplikacji internetowych w usłudze Azure App Service.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Użyj Azure Portal, aby utworzyć aplikację internetową Azure App Service.
  • Użyj narzędzi deweloperskich, aby utworzyć kod dla początkowej aplikacji internetowej.
  • Wdróż kod w Azure App Service.

Wymagania wstępne

  • Umiejętność nawigowania w witrynie Azure Portal
  • Umiejętność korzystania z interfejsu wiersza polecenia