Wyszukiwanie zagrożeń za pomocą usługi Microsoft Sentinel

Średni
Solution Architect
Security Operations Analyst
Azure
Microsoft Sentinel

W tym module dowiesz się, jak aktywnie identyfikować zachowania zagrożeń przy użyciu zapytań usługi Microsoft Sentinel. Dowiesz się również, jak używać zakładek i transmisji strumieniowej na żywo do wyszukiwania zagrożeń.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Wyszukiwanie zagrożeń za pomocą zapytań.
  • Zapisywanie kluczowych wyników przy użyciu zakładek.
  • Obserwowanie zagrożeń w czasie za pomocą transmisji strumieniowej na żywo.

Wymagania wstępne

  • Znajomość operacji zabezpieczeń w organizacji.
  • Podstawowa wiedza na temat usług platformy Azure.
  • Podstawowa wiedza na temat pojęć operacyjnych, takich jak monitorowanie, rejestrowanie i alerty.
  • Podstawowa funkcjonalność usługi Microsoft Sentinel.
  • Dostęp do subskrypcji platformy Microsoft Azure na potrzeby wykonywania zadań.