Rozpoznawanie platformy SAP HANA na platformie Azure (duże wystąpienia) obsługiwanych systemów operacyjnych

Ukończone

Systemy operacyjne z certyfikatem SAP obsługiwane dla produktów SAP na platformie SAP HANA na platformie Azure (duże wystąpienia) obejmują:

Typ dużego wystąpienia platformy HANA I

  • SLES 12 SP3, SP4, SP5
  • SLES 15 SP1
  • RHEL 7.6

Jednostki SKU pamięci trwałej

  • SLES 12 SP4

Duży typ wystąpienia HANA II

  • SLES 12 SP3, SP4, SP5
  • SLES 15 SP1
  • RHEL 7.6

Uwaga

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zgodne systemy operacyjne dla dużych wystąpień HANA.