Implementowanie monitorowania platformy Azure dla obciążeń SAP na maszynach wirtualnych platformy Azure

Średni
Administrator
Azure

W tym module dowiesz się, jak wybierać i konfigurować monitorowanie oprogramowania SAP na platformie Azure, a także nawigować po interfejsie usługi Log Analytics w usłudze Azure Monitor.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Wybierz odpowiednie rozwiązanie do monitorowania.
  • Oceń dzienniki usługi Azure Monitor i VM'ler için Azure İzleyici.
  • Konfigurowanie obszaru roboczego usługi Log Analytics.
  • Przejdź do interfejsu usługi Log Analytics w usłudze Azure Monitor.

Wymagania wstępne

Umiejętność tworzenia i konserwacji maszyn wirtualnych platformy Azure oraz administrowania nimi. Podstawowa wiedza na temat pojęć operacyjnych, takich jak monitorowanie, rejestrowanie i alerty. Znajomość wykonywania zapytań dotyczących zestawów danych w celu filtrowania i wyodrębniania informacji