Implementowanie tożsamości hybrydowej i zarządzanie nią

Zaawansowany
Administrator
Administrator tożsamości i dostępu
Inżynier zabezpieczeń
Azure
Azure Active Directory

Tworzenie rozwiązania do obsługi tożsamości hybrydowej w celu korzystania z lokalnej usługi Active Directory może być trudne. Dowiedz się, jak zaimplementować bezpieczne rozwiązanie do obsługi tożsamości hybrydowej.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • Planowanie, projektowanie i implementowanie programu Azure Active Directory Connect (AADC)
  • Zarządzanie programem Azure Active Directory Connect (AADC)
  • Zarządzanie synchronizacją skrótów haseł (PHS)
  • Zarządzanie uwierzytelnianiem przekazywanym (PTA)
  • Zarządzanie bezproblemowym pojedynczym Sign-On (bezproblemowe logowanie jednokrotne)
  • Zarządzanie federacją z wyłączeniem ręcznych wdrożeń usług AD FS
  • Rozwiązywanie problemów z błędami synchronizacji
  • Implementowanie programu Azure Active Directory Connect Health i zarządzanie nim

Wymagania wstępne

Brak