Zwiększanie skalowalności i odporności aplikacji przy użyciu usługi Azure Load Balancer

Początkujący
Solution Architect
Administrator
Azure
Azure Load Balancer
Azure Virtual Network

Zapoznaj się z różnymi modułami równoważenia obciążenia na platformie Azure i dowiedz się, jak wybrać odpowiednie rozwiązanie modułu równoważenia obciążenia platformy Azure spełniające Twoje wymagania.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Identyfikowanie funkcji i możliwości usługi Azure Load Balancer.
  • Wdrażanie i konfigurowanie usługi Azure Load Balancer.

Wymagania wstępne

  • Podstawowa wiedza na temat pojęć związanych z siecią
  • Podstawowa wiedza na temat maszyn wirtualnych platformy Azure