Wprowadzanie innowacji w aplikacjach przy użyciu technologii w chmurze platformy Azure

Średni
Architekt rozwiązań
Konsultant funkcjonalny
Analityk biznesowy
Właściciel firmy
Kierownik ds. technologii
Audytor
Uczeń
Azure
Kubernetes Service
Usługa Machine Learning

Innowacje to złożony temat obejmujący wiele dyscyplin. Elastyczność chmury publicznej umożliwia szybsze cykle innowacji i szybszą weryfikację hipotez. Dowiedz się, jak korzystać z technologii w chmurze platformy Azure w celu utrzymania wymagań dotyczących innowacji w organizacji.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Omówienie cyklu innowacji
  • Mapuj usługi platformy Azure na fazy cyklu innowacji
  • Korelowanie technologii z wynikami biznesowymi innowacji

Wymagania wstępne

  • Podstawowe informacje na temat wdrażania chmury
  • Informacje o produktach, rynkach i klientach w organizacji