Wprowadzenie do platformy handlowej firmy Microsoft

Początkujący
Business User
Business Owner
Technology Manager
Administrator
Azure Marketplace
Microsoft AppSource
Azure
Dynamics 365
Microsoft 365
Office 365
Microsoft Power Platform

Ten moduł zawiera omówienie komercyjnej platformy handlowej firmy Microsoft, w tym witryny Microsoft AppSource, witryny Azure Marketplace, typów ofert i programu Marketplace Rewards. Uzyskaj wgląd w to, jak te składniki współpracują ze sobą w celu utworzenia dynamicznego ekosystemu platformy handlowej i sposobu ich wykorzystania w celu zwiększenia obecności i sukcesu firmy.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Opracuj podstawową wiedzę na temat platformy handlowej firmy Microsoft.
  • Odkryj środowiska w produktach i internecie na platformie handlowej.
  • Rozróżnianie dwóch witryn sklepów: Microsoft AppSource i Azure Marketplace.
  • Dowiedz się, jakie rozwiązania są sprzedawane w usługach Microsoft AppSource i Azure Marketplace.
  • Dowiedz się, jak można przejść na rynek, sprzedając się za pośrednictwem platformy handlowej.

Wymagania wstępne

  • Brak