Wprowadzenie do usługi Azure Front Door

Początkujący
Administrator
Technology Manager
Service Adoption Specialist
Azure
Azure Front Door

Opisz, jak usługa Azure Front Door zapewnia szybką, niezawodną i bezpieczną nowoczesną sieć dostarczania zawartości w chmurze. Ustal, czy usługa Azure Front Door może pomóc w przekształceniu globalnych aplikacji konsumenckich i aplikacji dla przedsiębiorstw w bezpieczniejsze, wysoce wydajne, spersonalizowane nowoczesne aplikacje.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • Oceń, czy usługa Azure Front Door może pomóc przekształcić aplikacje organizacji w wysoce wydajne, spersonalizowane nowoczesne aplikacje.
  • Opis sposobu, w jaki funkcje zapory aplikacji internetowej usługi Azure Front Door pomagają chronić aplikacje.

Wymagania wstępne

  • Doświadczenie w pracy z platformami usługi Content Delivery Network (CDN)