Wprowadzenie do usługi Azure Front Door

Początkujący
Administrator
Kierownik ds. technologii
Specjalista ds. wdrażania usług
Azure
Front Door

Opisz, jak usługa Azure Front Door zapewnia szybką, niezawodną i bezpieczną nowoczesną sieć dostarczania zawartości w chmurze. Ustal, czy usługa Azure Front Door może pomóc w przekształceniu globalnych aplikacji konsumenckich i aplikacji dla przedsiębiorstw w bezpieczniejsze, wysoce wydajne, spersonalizowane nowoczesne aplikacje.

Cele szkolenia

W tym module zdobędziesz następującą wiedzę:

  • Oceń, czy usługa Azure Front Door może pomóc w przekształcaniu aplikacji organizacji w wysoce wydajne, spersonalizowane nowoczesne aplikacje.
  • Opis sposobu, w jaki funkcje zapory aplikacji internetowej usługi Azure Front Door pomagają chronić aplikacje.

Wymagania wstępne

  • Doświadczenie w pracy z platformami usługi Content Delivery Network (CDN)