Wprowadzenie do systemu Linux na platformie Azure

Początkujący
Administrator
Architekt rozwiązań
Właściciel firmy
Azure
Linux Virtual Machines

Odkryj unikatowe korzyści wynikające z uruchamiania systemu Linux na platformie Azure oraz poznaj sposób uruchamiania aplikacji i obciążeń opartych na systemie Linux w chmurze za pomocą platformy Azure.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • Rozróżnianie obliczeń infrastruktury jako usługi (IaaS) i platformy jako usługi (PaaS) systemu Linux na platformie Azure oraz znajomość wartości każdej z tych ofert
  • Opisanie narzędzi i usług platformy Azure, które zwiększają wartość obciążeń systemu Linux
  • Objaśnienie składników infrastruktury wirtualnej systemu Linux na platformie Azure oraz roli firmy Microsoft w obsłudze różnych dystrybucji systemu Linux
  • Opisanie wartości platform usług opartych na systemie Linux na platformie Azure
  • Określanie wizji tworzenia nowych obciążeń opartych na systemie Linux i migrowania istniejących obciążeń na platformę Azure
  • Ocenianie, czy system Linux na platformie Azure to właściwy wybór dla Twoich rozwiązań

Wymagania wstępne