Wprowadzenie do języka Python

Początkujący
Deweloper
Uczeń
Azure

Dowiedz się, jak napisać kilka wierszy kodu w języku Python, zadeklarować zmienne i pracować z danymi wejściowymi i wyjściowymi konsoli

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Omówienie dostępnych opcji uruchamiania aplikacji języka Python
  • Wykonywanie instrukcji i skryptów za pomocą interpretera języka Python
  • Deklarowanie zmiennych
  • Tworzenie prostej aplikacji w języku Python, która przyjmuje dane wejściowe i generuje dane wyjściowe

Wymagania wstępne