Podsumowanie

Ukończone

W tym module przedstawiono informacje na temat wykonywania następujących czynności:

  • Dlaczego metodyka DevOps jest przydatna w przypadku projektów uczenia maszynowego.
  • Które zasady metodyki DevOps można zastosować do projektów uczenia maszynowego.
  • Jak połączyć usługi Azure DevOps i GitHub z usługą Azure Machine Learning.

Omówienie zasobów