Wprowadzenie do migracji bazy danych typu open source na platformie Azure

Średni
Inżynier danych
Azure

W tym module poznasz problemy i zagadnienia dotyczące migrowania lokalnych baz danych typu open source na platformę Azure, usług zapewnianych przez platformę Azure w celu ułatwienia migracji baz danych oraz planowania migracji.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • Opis funkcji i usług dostępnych na platformie Azure do hostowania bazy danych typu open source.
  • Wyjaśnienie kluczowych zagadnień dotyczących implementowania projektu migracji.
  • Opis różnych metod migracji baz danych.

Wymagania wstępne

  • Znajomość systemów zarządzania bazami danych MySQL lub PostgreSQL, w tym tworzenia aplikacji dla tych systemów, administrowania, tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania, takich jak importowanie/eksportowanie i tworzenie kopii zapasowych/przywracanie.
  • Znajomość podstawowych pojęć związanych z platformą Azure oraz doświadczenie w korzystaniu z witryny Azure Portal.