Wprowadzenie do projektu w górę Mixed Reality Toolkit-Set i korzystanie z interakcji ręcznej

Początkujący
Deweloper
Windows
Windows Mixed Reality
Zestaw narzędzi Mixed Reality Toolkit (MRTK)
HoloLens
Azure
Zestaw narzędzi Mixed Reality Toolkit (MRTK)

Importowanie i poznawanie podstawowych elementów zestawu narzędzi Mixed Reality Toolkit (MRTK)

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • Zaimportuj zestaw narzędzi MRTK do projektu Windows Mixed Reality Unity.
  • Konfigurowanie podstawowych interakcji z obiektami bez konieczności tworzenia własnych skryptów niestandardowych.

Wymagania wstępne

  • Komputer z systemem Windows 10 skonfigurowanym przy użyciu odpowiednich narzędzi
  • Zestaw Windows 10 SDK 10.0.18362.0 lub nowszy
  • (Opcjonalnie) Urządzenie HoloLens 2 skonfigurowane do programowania
  • Zainstalowano usługę Unity Hub z aparatem Unity 2020.3.x/2019.4.x i dodano moduł obsługi kompilacji platforma uniwersalna systemu Windows
  • narzędzie funkcji Mixed Reality
  • Podstawowa znajomość aparatu Unity: interfejs, tworzenie sceny, importowanie pakietów, dodawanie obiektów GameObject do sceny