Zarządzanie serwerami plików systemu Windows Server

Początkujący
Administrator
Inżynier zabezpieczeń
Architekt rozwiązań
Windows Server

Dowiedz się więcej o podstawowych funkcjach roli serwera plików systemu Windows Server oraz o sposobie konfigurowania tej podstawowej funkcjonalności i zarządzania nią.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz mieć następujące umiejętności:

  • Opisz system plików systemu Windows Server.
  • Opisz korzyści i użycie Resource Manager serwera plików.
  • Opisz protokół SMB i jego zagadnienia dotyczące zabezpieczeń.
  • Zarządzanie konfiguracją protokołu SMB.
  • Opisz usługę kopiowania woluminów w tle.

Wymagania wstępne

Aby uzyskać najlepsze doświadczenie z tego modułu, musisz mieć wiedzę i doświadczenie w następujących tematach:

  • Windows Server 2012 lub Windows Server 2016.
  • Podstawowe technologie sieciowe.