Migrowanie obciążeń Bazy danych Cassandra do usługi Cosmos DB

Średni
Inżynier danych
Cosmos DB

Dowiesz się, jak zademonstrować korzyści i procesy przenoszenia bazy danych Cassandra do interfejsu API Cassandra usługi Azure Cosmos DB.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • Lista korzyści z migracji bazy danych Cassandra do usługi Cosmos DB.
  • Planowanie migracji bazy danych Cassandra do usługi Cosmos DB.
  • Opis procesu migracji bazy danych Cassandra do usługi Cosmos DB.
  • Opis procesu migrowania aplikacji z bazy danych Cassandra do usługi Cosmos DB.

Wymagania wstępne

  • Znajomość systemów zarządzania bazami danych Cassandra, w tym tworzenia aplikacji dla tych systemów, administrowania, tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania, takich jak importowanie/eksportowanie i tworzenie kopii zapasowych/przywracanie.
  • Znajomość podstawowych pojęć związanych z platformą Azure oraz doświadczenie w korzystaniu z witryny Azure Portal.