Migrowanie lokalnych baz danych MongoDB do bazy danych Cosmos

Średni
Inżynier danych
Cosmos DB

Dowiesz się, jak zademonstrować korzyści i procesy przenoszenia bazy danych MongoDB do interfejsu API usługi Azure Cosmos DB for MongoDB.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • Wyświetl listę korzyści związanych z migrowaniem bazy danych MongoDB do usługi Azure Cosmos DB.
  • Zaplanuj migrację bazy danych MongoDB do Cosmos DB.
  • Objaśnienie kroków do przeprowadzenia migracji.
  • Wyświetl listę kroków po migracji, aby połączyć aplikację i zoptymalizować bazę danych.

Wymagania wstępne

  • Znajomość systemów zarządzania bazami danych MongoDB, w tym tworzenia aplikacji dla tych systemów, administrowania, tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania, takich jak importowanie/eksportowanie i tworzenie kopii zapasowych/przywracanie.
  • Znajomość podstawowych pojęć związanych z platformą Azure oraz doświadczenie w korzystaniu z witryny Azure Portal.