Migrowanie lokalnych baz danych MySQL do usługi Azure Database for MySQL

Średni
Inżynier danych
Azure

W tym module dowiesz się, jak migrować obciążenia MySQL na platformę Azure, zobaczysz, jak utworzyć wystąpienie Azure Database for MySQL i dowiedzieć się, jak migrować lokalne bazy danych MySQL na platformę Azure.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • Opisz funkcje i ograniczenia Azure Database for MySQL.
  • Migrowanie lokalnej bazy danych MySQL do Azure Database for MySQL.
  • Skonfiguruj ponownie istniejące aplikacje korzystające z lokalnych baz danych MySQL w celu nawiązania połączenia z Azure Database for MySQL.

Wymagania wstępne

  • Znajomość systemów zarządzania bazami danych MySQL lub PostgreSQL, w tym tworzenia aplikacji dla tych systemów, administrowania, tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania, takich jak importowanie/eksportowanie i tworzenie kopii zapasowych/przywracanie.
  • Znajomość podstawowych pojęć związanych z platformą Azure oraz doświadczenie w korzystaniu z witryny Azure Portal.