Podsumowanie

Ukończone

Usługa Power BI oferuje funkcje, które umożliwiają szybkie konfigurowanie struktur ładu i pomagają zaoszczędzić czas na opracowywanie modeli danych, które prowadzą do innych analiz biznesowych.

  • Komentarze i zakładki umożliwiają użytkownikom raportów większą elastyczność w zakresie samoobsługowej analizy biznesowej i współpracy.
  • Zabezpieczenia na poziomie wiersza (RLS) umożliwiają udostępnianie pojedynczego raportu wielu odbiorców.
  • Promowane i certyfikowane zestawy danych zapewniają, że docelowi odbiorcy lokalizują i używają pojedynczej wersji prawdy.
  • Zatwierdzenia chronią i utrwalają dane wyeksportowane z usługi Power BI.
  • Automatyczne odświeżanie eliminuje powtarzające się zadania dla modelera danych.