Podsumowanie

Ukończone

Szablony usługi Azure Resource Manager zawierają kilka funkcji opracowanych pod kątem wielokrotnego wykorzystywania szablonu. W tym module użyto funkcji w wyrażeniu, aby określić unikatową wartość, w której jest potrzebna. To wyrażenie należy umieścić w zmiennej, aby można je było łatwo ponownie wykorzystać w kilku miejscach w szablonie oraz w celu ułatwienia obsługi tej wartości. Utworzyliśmy również tagi służące do śledzenia zasobów i plików parametrów szablonu w celu przechowywania i śledzenia wartości parametrów szablonu dla różnych środowisk wdrażania.

W tym module wykonano następujące czynności:

  • Utworzono wyrażenie dla unikatowej wartości przy użyciu funkcji szablonu usługi Azure Resource Manager.
  • Ponownie użyto wyrażenia, przechowując je w zmiennej szablonu usługi Azure Resource Manager.
  • Zorganizowane i śledzone wdrożone zasoby platformy Azure przy użyciu tagów zasobów.
  • Zarządzano wieloma parametrami wdrożenia przy użyciu plików parametrów szablonu usługi Azure Resource Manager.

Dowiedz się więcej

Te zasoby mogą ułatwić dalsze zapoznanie się z tym tematem: