Monitorowanie ekspresu do kawy i zarządzanie nim za pomocą usługi Azure IoT Central

Początkujący
Administrator
Azure
IoT Central

Dowiedz się, jak utworzyć aplikację usługi Azure IoT Central, aby monitorować urządzenie IoT i zarządzać nim.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Tworzenie niestandardowej aplikacji usługi Azure IoT Central
  • Tworzenie i zdefiniowanie szablonu urządzenia
  • Łączenie symulatora ekspresu do kawy z aplikacją w usłudze Azure IoT Central
  • Weryfikowanie połączenia i przepływu danych
  • Konfigurowanie reguł na potrzeby powiadomień dotyczących konserwacji

Wymagania wstępne

Brak