Monitorowanie danych w czasie rzeczywistym za pomocą usługi Power BI

Średni
Data Analyst
Power BI

Opisywanie analizy w czasie rzeczywistym w usłudze Power BI przy użyciu automatycznego odświeżania stron, pulpitów nawigacyjnych w czasie rzeczywistym i automatycznego odświeżania w raportach podzielonych na strony.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • Opis analizy w czasie rzeczywistym w usłudze Power BI.
  • Skonfiguruj automatyczne odświeżanie strony.
  • Tworzenie pulpitów nawigacyjnych w czasie rzeczywistym.
  • Skonfiguruj automatyczne odświeżanie raportów podzielonych na strony.

Wymagania wstępne

  • Doświadczenie w tworzeniu modeli danych usługi Power BI oraz tworzeniu raportów i pulpitów nawigacyjnych oraz znajomości trybu przechowywania DirectQuery.