Sprawdź swoją wiedzę

Ukończone

Odpowiedz na następujące pytania, aby sprawdzić zdobyte informacje.

1.

Jaką korzyść daje analiza metadanych?

2.

Co można osiągnąć przez usunięcie niepotrzebnych wierszy i kolumn?

3.

Które z poniższych stwierdzeń dotyczących relacji w Power BI Desktop jest prawdziwe?