Podsumowanie

Ukończone

W scenariuszu tego modułu jeden z Power BI Desktop semantycznych modeli organizacji był nieefektywny i powodował problemy. Użytkownicy byli niezadowoleni z wydajności raportu, a rozmiar pliku modelu był zbyt duży, więc obciążało to zasoby organizacji.

Poproszono Cię o przejrzenie modelu semantycznego w celu zidentyfikowania przyczyny problemów z wydajnością i wprowadzenia zmian w celu optymalizacji wydajności i zmniejszenia rozmiaru modelu.

Power BI Desktop udostępnia szereg narzędzi i funkcji, które umożliwiają analizowanie i optymalizowanie wydajności modeli semantycznych. Proces optymalizacji rozpoczęto od użycia Analizatora wydajności i innych narzędzi do przeglądu wydajności miar, relacji i wizualizacji, a następnie wprowadzono ulepszenia na podstawie wyników analizy. Następnie wykorzystano zmienne do napisania mniej złożonych i bardziej wydajnych obliczeń. Następnie przyjrzano się dokładniej rozkładowi kolumn i zmniejszono kardynalność relacji. Na tym etapie model semantyczny był bardziej zoptymalizowany. Rozważano, jak wyglądałaby sytuacja, gdyby organizacja korzystała z modelu DirectQuery, a następnie określono, jak zoptymalizować wydajność z programu Power BI Desktop i źródłowej bazy danych. Na koniec użyto agregacji, aby znacznie zmniejszyć rozmiar modelu semantycznego.

Jeśli Power BI Desktop nie umożliwiła optymalizacji nieefektywnych modeli semantycznych, musisz poświęcić dużo czasu w wielu źródłach danych, aby poprawić tam dane. W szczególności bez Analizatora wydajności nie zidentyfikowano by przyczyny problemów z wydajnością w raportach i wąskich gardeł w zapytaniach, które należy usunąć. W rezultacie użytkownicy byliby sfrustrowani i niezmotywowani i mogliby unikać korzystania z raportów.

Po zoptymalizowaniu raportu użytkownicy mogą szybciej uzyskiwać dostęp do potrzebnych im danych, dzięki czemu są bardziej produktywni i mają większą satysfakcję z pracy. Zmniejszenie rozmiaru pliku modelu zmniejszy obciążenie zasobów, co przyniesie szereg korzyści Twojej organizacji. Powierzone zadanie zostało pomyślnie wykonane.

Korzystanie z Analizatora wydajności do badania wydajności elementów raportu

Stosowanie automatycznej daty/godziny w programie Power BI Desktop

Techniki redukcji danych na potrzeby modelowania importu

Wskazówki dotyczące modelu DirectQuery w programie Power BI Desktop

Użyj agregacji w programie Power BI Desktop