Optymalizowanie operacji IT i zarządzania nimi za pomocą rozwiązania Azure Automanage

Początkujący
Administrator
Solution Architect
Azure Arc
Azure

W tym module dowiesz się, jak zoptymalizować operacje IT i zarządzanie nimi za pomocą usługi Azure Automanage.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu możesz wykonywać następujące czynności:

  • Opis sposobu, w jaki najlepsze rozwiązania dotyczące usługi Azure Automanage mogą zoptymalizować operacje maszyn wirtualnych z systemem Windows Server i Linux.
  • Wyjaśnienie różnych usług dostępnych za pośrednictwem usługi Azure Automanage.
  • Tworzenie i przypisywanie niestandardowego profilu konfiguracji dla maszyn usługi Azure Automanage.
  • Opis sposobu rozszerzania funkcji automatycznego zarządzania platformy Azure na infrastrukturę spoza platformy Azure przy użyciu usługi Azure Arc.

Wymagania wstępne

  • Podstawowa wiedza na temat rozwiązania Azure Automanage.
  • Podstawowa wiedza na temat systemu Windows Server.
  • Podstawowa wiedza na temat maszyn wirtualnych z systemem Linux.