Podsumowanie

Ukończone

W tym module przedstawiono sposób, w jaki usługa Azure Disk Storage zapewnia magazyn blokowy o wysokiej wydajności, trwałości i łatwej konfiguracji z ograniczonym nakładem pracy administracyjnej. Przedstawiono również różne typy dysków oraz charakterystykę dysku i możliwości, których można użyć do optymalizacji wydajności i kosztów.

Wybranie odpowiedniego typu dysku i opcji skalowania wydajności może znacząco wpłynąć na wydajność i koszty aplikacji.

Dowiedz się więcej

Więcej informacji można znaleźć w następujących artykułach: