Wykonywanie dostrajania hiperparametrów za pomocą usługi Azure Machine Edukacja

Początkujący
Data Scientist
Azure Machine Learning

Dowiedz się, jak wykonać dostrajanie hiperparametrów za pomocą zadania zamiatania w usłudze Azure Machine Edukacja.

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

  • Zdefiniuj przestrzeń wyszukiwania hiperparametrów.
  • Konfigurowanie próbkowania hiperparametrów.
  • Wybierz zasady wczesnego zakończenia.
  • Uruchamianie zadania zamiatania.

Wymagania wstępne

Brak