Wprowadzenie

Ukończone

Po wdrożeniu tożsamości dowiesz się, że wymagany jest odpowiedni nadzór. Korzystanie z przeglądów dostępu jest niezbędne w przypadku bezpiecznego rozwiązania. Dowiedz się, jak planować i implementować przeglądy dostępu.

W tym module poznasz wszystkie przeglądy dostępu. Omówiona wiedza obejmuje, dlaczego przeglądy dostępu są ważne dla bezpieczeństwa organizacji oraz jak przygotować się do nich i wykonać je. Ponadto dowiesz się, jak skonfigurować przeglądy dostępu, które mają być wykonywane cyklicznie.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu powinno być możliwe:

  • Planowanie przeglądów dostępu.
  • Tworzenie przeglądów dostępu dla grup i aplikacji.
  • Monitorowanie wyników przeglądu dostępu.
  • Tworzenie programów przeglądu dostępu i zarządzanie nimi.
  • Automatyzowanie zadań zarządzania przeglądem dostępu.
  • Konfigurowanie cyklicznych przeglądów dostępu.

Wymagania wstępne

Brak