Automatyzowanie administrowania usługą Power BI

Średni
Administrator
Microsoft Power Platform
Power BI

Polecenia cmdlet to funkcje napisane w języku skryptów programu PowerShell, które umożliwiają wykonywanie poleceń w środowisku programu Windows PowerShell. Uruchomienie tych poleceń cmdlet umożliwi interakcję z platformą Power BI bez konieczności przechodzenia przez portal administracyjny w przeglądarce internetowej. Połącz te polecenia cmdlet z innymi funkcjami programu PowerShell, aby napisać złożone skrypty, które mogą zoptymalizować przepływ pracy.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • Używanie interfejsów API REST do automatyzowania typowych zadań administratora usługi Power BI
  • Stosowanie poleceń cmdlet usługi Power BI dla Windows PowerShell i podstawowego programu PowerShell
  • Używanie poleceń cmdlet usługi Power BI
  • Automatyzowanie typowych zadań administratora usługi Power BI za pomocą skryptów

Wymagania wstępne

  • Znajomość usług Power BI i praktyk ładu w środowisku analizy biznesowej.
  • Zalecamy ukończenie pulpitu nawigacyjnego w ścieżce szkoleniowej Dzień przed rozpoczęciem tego modułu.