Ustanawianie środowiska usługi Power BI

Średni
Administrator
Microsoft Power Platform
Power BI

Środowisko usługi Power BI jest ustanawiane za pośrednictwem centrum administracyjnego Office 365 i znajduje się w kontenerach Office 365. Środowisko składa się z Office 365, usługi Azure Active Directory i usługi Power BI. Usługa Azure Active Directory (AAD) zapewnia szkielet środowiska, ponieważ służy do tworzenia użytkowników i przypisywania licencji przy użyciu funkcji usługi AAD.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Określanie lokalizacji dzierżawy usługi Power BI
  • Rozróżnianie kont użytkowników i gości usługi Power BI
  • Opis atrybutów różnych typów licencji usługi Power BI

Wymagania wstępne

Zalecamy ukończenie ścieżki szkoleniowej Pulpit nawigacyjny w ciągu dnia przed rozpoczęciem tego modułu.