Zapewnianie ładu w środowisku usługi Power BI

Średni
Administrator
Microsoft Power Platform
Power BI

Ład w usłudze Power BI to zestaw reguł, przepisów i zasad, które definiują i zapewniają efektywną, kontrolowaną i cenną operację środowiska analizy biznesowej. W tym module poznasz podstawowe składniki i praktyki niezbędne do zarządzania dzierżawą usługi Power BI.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Definiowanie kluczowych składników efektywnego modelu zapewniania ładu analizy biznesowej
  • Opis kluczowych elementów skojarzonych z zarządzaniem danymi
  • Konfigurowanie, wdrażanie i zarządzanie elementami strategii zapewniania ładu analizy biznesowej
  • Konfigurowanie ustawień pomocy i obsługi technicznej analizy biznesowej

Wymagania wstępne

Znajomość usługi Power BI i praktyk w zakresie ładu w środowisku analizy biznesowej.