Ustanawianie infrastruktury dostępu do danych w usłudze Power BI

Średni
Administrator
Microsoft Power Platform
Power BI

Praca z lokalnymi źródłami danych wymaga skonfigurowania bramy między usługą Power BI a lokalnym źródłem danych. W tym module opisano sposób pracy z bramami i źródłami danych SQL Server Analysis Services (SSAS), które są używane do zaplanowanego odświeżania lub połączeń na żywo.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • Zapoznaj się z różnicą między bramami, różnymi trybami łączności i metodami odświeżania danych.
  • Opisz wymagania dotyczące sieci bramy, gdzie należy umieścić bramę w sieci i jak używać klastrowania w celu zapewnienia wysokiej dostępności.
  • Skalowanie, monitorowanie wydajności i użytkowników bramy oraz zarządzanie nimi.

Wymagania wstępne

  • Znajomość usługi Power BI i praktyk w zakresie ładu w środowisku analizy biznesowej. 
  • Zalecamy ukończenie Administracja w ciągu dnia— część 1 — ścieżka szkoleniowa przed rozpoczęciem tego modułu.