Wymagania dotyczące sieci bramy

Ukończone

Istnieje kilka wymagań sieciowych, które należy uwzględnić przed zainstalowaniem, uruchomieniem i monitorowaniem wydajności bramy danych. Przede wszystkim połączenie internetowe o wysokiej wydajności ma kluczowe znaczenie dla bramy danych, podczas gdy lokalne muszą łączyć się z usługa Power BI.

Wymagania będą się różnić w przypadku instalowania i używania bramy danych.

Poniższy wykres zawiera listę kluczowych uniform resource locators (URL), portów wychodzących i wskazówek dotyczących instalowania bramy.

Wykres zawiera szczegóły dotyczące obsługi instalacji bramy.

Pierwszym wymaganiem w przypadku instalowania bramy jest połączenie internetowe umożliwiające pobieranie z Microsoft.com. Następnie pobierzesz instalatora bramy. W tym zadaniu potrzebny jest port wychodzący 80.

Należy również pobrać kontrolę diagnostyczną łączności z internetem z systemem Windows z witryny msftncsi. Ta funkcja działa na porcie 443.

Następnie potrzebne będą składniki do obsługi logowania w usłudze Azure Active Directory na potrzeby PowerBI.com. Te składniki obejmują, login.windows.net, login.microsoftonline.comi microsoftonline-p.com. Dla tej funkcji użyjesz portu wychodzącego 443. Użyjesz również portu 443, aby uzyskać dostęp do PowerBI.com w celu skonfigurowania i zarejestrowania bramy w usłudze Power BI i usłudze zarządzania bramą.

Po zakończeniu instalacji i rejestracji należy nawiązać połączenie z magistralą usług i magistralą usług, aby ustawić tryb, w którym planujesz uruchomić bramę.

Zasadniczo istnieją dwie opcje trybu bramy danych, protokół TCP (Transmission Control Protocol) i protokół transferu hipertekstowego (HTTPS).

Tryb TCP jest zależny od portów wychodzących, 5671-5672 i 9350-9354. Jeśli te porty są niedostępne ze względu na ograniczenia zabezpieczeń, jedyną opcją będzie uruchomienie bramy w trybie HTTPS, w którym to przypadku cały ruch między bramą danych a usługa Power BI zostanie tunelowany za pośrednictwem protokołu HTTPS.