Podsumowanie

Ukończone

Przedstawiono następujące tematy w tym module:

  • Podstawowe pojęcia dotyczące składników i możliwości usługi Power BI

  • Różnice między różnymi rolami administratora usługi Power BI

  • Typowe zadania administracyjne wykonywane przez administratorów usługi Power BI

  • Typowe narzędzia używane przez administratorów usługi Power BI do konfigurowania, konfigurowania i zarządzania środowiskiem usługi Power BI

Usługa Power BI — dokumentacja dla administratorów i przedsiębiorstw