Wybieranie produktu osadzonej analizy usługi Power BI

Średni
Developer
Business Analyst
Power Apps
Power BI

Programowe osadzanie analizy usługi Power BI zawsze wiąże się z wyborem i zakupem produktu. Produktem może być microsoft Power BI Premium lub microsoft Power BI Embedded. Aby dokonać właściwego wyboru, należy najpierw określić, czy scenariusz osadzania jest przeznaczony dla użytkowników wewnętrznych lub zewnętrznych.

Należy również wziąć pod uwagę rozmiar jednostki SKU produktu, która określa zasoby obliczeniowe i pamięć pojemności usługi Power BI. Ważne jest, aby mieć rozmiar pojemności w celu zapewnienia niezawodności i wydajności, ale nie nadmiernej ilości. Czasami może być również konieczne upewnienie się, że rozmiar pojemności zmieni się w odpowiedzi na nagłe wzrosty zapotrzebowania na zasoby pojemności.

Porada

Usługa Power BI jest w stałym stanie ewolucji, dlatego pamiętaj, aby zachować na bieżąco nowe funkcje, które zostały ogłoszone w blogu usługi Microsoft Power BI. Możesz odnaleźć nowe funkcje i możliwości, które można zastosować do osadzania zawartości usługi Power BI w aplikacjach.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Wybierz odpowiedni scenariusz osadzania.
  • Wybierz odpowiedni produkt analizy osadzonej usługi Power BI.
  • Zarządzanie wymaganiami dotyczącymi zasobów i skalowania.
  • Konfigurowanie środowiska deweloperskiego.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza na temat osadzonej analizy usługi Power BI i typów zawartości usługi Power BI, które można osadzać w aplikacjach.