Tworzenie wizualizacji usługi Power BI dla użytkowników usługi Tableau

Początkujący
Business User
App Maker
Microsoft Power Platform
Power BI

Ten moduł zawiera wskazówki dotyczące tworzenia wizualizacji, stron raportu i pulpitów nawigacyjnych, które zapewniają szybki wgląd w praktyczne informacje.

Cele szkolenia

W tym module:

  • Poznaj podstawy tworzenia wizualizacji.
  • Zidentyfikuj podstawowe porady i wskazówki dotyczące tworzenia stron bardziej interaktywnych i przyjaznych dla użytkownika.
  • Tworzenie podstawowych i dostosowanych stron dostarczających szczegółowe informacje.
  • Identyfikowanie różnic między procesami i akcjami wizualizacji między usługą Tableau a usługą Power BI.

Wymagania wstępne

  • Dostęp do usługi Power BI
  • Znajomość usługi Tableau
  • Kluczowe pojęcia dotyczące tabel do zrozumienia to grupowanie pól w folderach, edytowanie domyślnych ustawień i właściwości pól oraz dodawanie komentarzy do pól.