Wprowadzenie do platformy Power BI dla urządzeń przenośnych

Ukończone

Aby śledzić swoje dane podczas podróży, możesz użyć jednej z aplikacji mobilnych usługi Power BI z obsługą dotykową dla urządzeń z systemem iOS, Android lub Windows.

Wideo: Wprowadzenie do aplikacji mobilnych Power BI

Zaloguj się do swojego konta przy użyciu danych konta usługi Power BI. Na pierwszym ekranie jest wyświetlana cała zawartość, do której masz dostęp, w tym raporty, pulpity nawigacyjne i grupy. Obszar roboczy zawiera również przykładowe pulpity nawigacyjne, których eksplorowanie może się stać źródłem inspiracji.

Zdjęcie przedstawiające telefony i tablety z działającymi na nich aplikacjami mobilnymi usługi Power BI.

Naciśnij dowolny pulpit nawigacyjny, aby go otworzyć. Na pulpicie nawigacyjnym możesz nacisnąć kafelek pulpitu nawigacyjnego, aby skoncentrować się na nim w większym widoku. Zanotuj wszelkie odnajdywanie szczegółowych informacji, naciskając przycisk Dodaj adnotację . Funkcja adnotacji umożliwia rysowanie na kafelku z fokusem w celu wyróżnienia interesujących obszarów. Narzędzia adnotacji znajdują się u dołu ekranu.

Zrzut ekranu smartfona przedstawiający rysowane adnotacje na wizualizacji.

Udostępnij kafelek z adnotacjami, naciskając link Udostępnij .

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co to są aplikacje mobilne usługi Power BI?.