Tworzenie aplikacji internetowej sztucznej inteligencji przy użyciu języka Python i platformy Flask

Średni
Deweloper
Uczeń
Azure

Tworzenie aplikacji internetowej wykorzystującej sztuczną inteligencję przy użyciu języka Python, platformy Flask i usług Azure Cognitive Services

Cele szkolenia

W tym module utworzysz witrynę sieci Web w usługach tłumaczenia tekstu Flask i Cognitive Services.

  • Dowiesz się, jak skonfigurować środowisko deweloperskie platformy Flask
  • Dowiesz się, jak utworzyć formularz w usłudze Flask
  • Dowiesz się, jak przetłumaczyć tekst w usłudze Translator

Wymagania wstępne