Używanie ciągów w języku Python

Początkujący
Developer
Student
Azure

Użyj jednego z najpopularniejszych typów w języku Python do reprezentowania tekstu. Od prostego formatowania do reprezentowania zmiennych używanie ciągów operacyjnych jest krytyczną umiejętnością dla deweloperów języka Python.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • Użyj najbardziej typowych funkcji pomocnika ciągów.
  • Zaimplementuj różne techniki formatowania.

Wymagania wstępne

  • Podstawowa wiedza na temat programowania, taka jak używanie i przypisywanie zmiennych.
  • Niektóre środowiska korzystania z notesów Jupyter, w tym dodawanie i modyfikowanie kodu.