React stan i zdarzenia

Początkujący
Uczeń
Deweloper
Statyczne aplikacje internetowe usługi App Service

Aplikacje zazwyczaj obejmują dane, które zostaną zmienione przez interakcje użytkowników. Te zmiany są często zarządzane za pomocą jakiejś formy stanu i zdarzeń. W tym module zapoznamy się z pojęciami dotyczącymi stanu i zdarzeń. Przyjrzymy się również narzędziom, React zapewnia zarządzanie.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Zapoznaj się z pojęciami dotyczącymi stanu i zdarzeń.
  • Zmień wartości stanu.
  • Odpowiadanie na zdarzenia.
  • Użyj elementów Hooks, aby reagować na aktualizacje.

Wymagania wstępne

  • Znajomość języków HTML, CSS, JavaScript, Git i npm
  • Niektóre doświadczenia z React