Rozpoznawanie i syntezowanie mowy

Średni
Inżynier AI
Deweloper
Architekt rozwiązań
Uczeń
Azure
Cognitive Services
Zestawy SDK

Dowiedz się, jak rozpoznać i zsyntetyzować mowę przy użyciu usługi Azure Cognitive Services.

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

  • Informacje o rozpoznawaniu i syntezie mowy
  • Informacje o tym, jak korzystać z usługi rozpoznawania mowy na platformie Azure

Wymagania wstępne

Umiejętność nawigowania w witrynie Azure Portal