Rozpoznawanie i syntetyzowanie mowy za pomocą usługi Azure AI Speech

Średni
AI Engineer
Developer
Solution Architect
Student
Azure
Zestawy Azure SDK

Dowiedz się, jak rozpoznawać i syntetyzować mowę przy użyciu usługi Azure AI Speech.

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

  • Informacje o rozpoznawaniu i syntezie mowy
  • Dowiedz się, jak używać usługi Azure AI Speech

Wymagania wstępne

Umiejętność nawigowania w witrynie Azure Portal