Test wiedzy

Ukończone

Wybierz najlepszą odpowiedź na każde z poniższych pytań. Następnie wybierz pozycję Sprawdź odpowiedzi.

Sprawdź swoją wiedzę

1.

Co Platforma tożsamości Microsoft zrobić z unikatowym identyfikatorem zarejestrowanej aplikacji?

2.

Jaki jest cel rejestrowania aplikacji w usłudze Microsoft Entra?

3.

Jaka jest zasada najniższych uprawnień i jak odnosi się do uprawnień aplikacji innych firm w Platforma tożsamości Microsoft?