Implementowanie zabezpieczeń na poziomie wiersza

Średni
Data Analyst
Power BI
Microsoft Power Platform

Zabezpieczenia na poziomie wiersza umożliwiają utworzenie pojedynczego raportu lub zestawu raportów zawierającego dane przeznaczone dla konkretnego użytkownika. W tym module dowiesz się, jak zaimplementować zabezpieczenia na poziomie wiersza przy użyciu metody statycznej lub dynamicznej oraz jak usługa Microsoft Power BI upraszcza testowanie zabezpieczeń na poziomie wiersza w Power BI Desktop i usługa Power BI.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Konfigurowanie zabezpieczeń na poziomie wiersza przy użyciu metody statycznej.
  • Konfigurowanie zabezpieczeń na poziomie wiersza przy użyciu metody dynamicznej.

Wymagania wstępne

Brak