Zabezpieczanie użytkowników firmy Microsoft Entra przy użyciu uwierzytelniania wieloskładnikowego

Początkujący
Security Engineer
Administrator
Azure
Azure Portal
Identyfikator Microsoft Entra

Dowiedz się, jak używać uwierzytelniania wieloskładnikowego z identyfikatorem Entra firmy Microsoft w celu wzmacniania zabezpieczeń kont użytkowników.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Dowiedz się więcej na temat uwierzytelniania wieloskładnikowego firmy Microsoft
  • Tworzenie planu wdrażania uwierzytelniania wieloskładnikowego firmy Microsoft
  • Włączanie uwierzytelniania wieloskładnikowego firmy Microsoft dla użytkowników i określonych aplikacji

Wymagania wstępne

  • Podstawowa znajomość witryny Azure Portal
  • Podstawowa wiedza na temat identyfikatora Entra firmy Microsoft