Ochrona serwerów i maszyn wirtualnych przed atakami siłowymi i złośliwym oprogramowaniem za pomocą Microsoft Defender dla Chmury

Średni
Security Engineer
Azure
Microsoft Defender for Cloud

W tym module dowiesz się, jak chronić maszyny wirtualne i serwery przy użyciu Microsoft Defender dla Chmury

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Dowiedz się, jak chronić zasoby i sieci oparte na maszynach wirtualnych za pomocą Microsoft Defender dla Chmury
  • Zapobieganie atakom wirusów na udostępnione punkty końcowe przy użyciu zainstalowanej ochrony przed złośliwym oprogramowaniem

Wymagania wstępne

  • Podstawowa znajomość usług platformy Azure, szczególnie Microsoft Defender dla Chmury.
  • Znajomość maszyn wirtualnych i sieci wirtualnych platformy Azure.