Tłumaczenie mowy za pomocą usługi rozpoznawania mowy

Średni
Inżynier AI
Deweloper
Architekt rozwiązań
Uczeń
Cognitive Services

Tłumaczenie mowy opiera się na rozpoznawaniu mowy przez rozpoznawanie i transkrypcję mówionych danych wejściowych w określonym języku oraz zwracanie tłumaczeń transkrypcji w jednym lub kilku innych językach.

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

  • Aprowizowanie zasobów platformy Azure na potrzeby tłumaczenia mowy.
  • Generowanie tłumaczenia tekstu na podstawie mowy.
  • Syntetyzowanie tłumaczeń mówionych.

Wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem tego modułu należy wykonać następujące czynności:

  • Zapoznaj się z usługami platformy Azure i Azure-Portal.
  • Masz doświadczenie w programowaniu w języku C# lub Python.
  • Doświadczenie w używaniu usługi Mowa do transkrypcji mowy na tekst.